บริการ SEO 

-DR70 60,000 บาทค่ะ

-DR60 50,000 บาทค่ะ

-DR50 40,000 บาทค่ะ

-50 content backlink 60,000 บาทค่ะ


หรือทำแบบ Full Package เพื่อให้ติดหน้าหนึ่ง จะแล้วแต่คีย์เวิร์ดค่ะ