รับยิงแอด Tiktok Ads สายเทา

✅ค่าบริการรายเดือน 40,000 บาท (ชำระล่วงหน้า) ไม่รวมค่าแอด
✅ชำระค่าแอดล่วงหน้า 7 วัน (ค่าแอดมีภาษีเพิ่ม 7%)
✅รายงานผลทุก 5 วัน
✅ลูกค้าเตรียมลิงก์ไลน์, คลิปที่ไม่สุ่มเสี่ยงเกินไปอย่างน้อย 5 คลิป และสามารถตัดต่อคลิปเพิ่มได้ตลอด
✅ไม่การันตียอดสมัคร
✅ช่วงแรกจำเป็นจะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมบัญชีประมาณ 3 วัน

อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนว่าจ้าง
หากเต็มแล้วขออนุญาตปิดรับ